Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Bắc

Trường Tiểu học Xóm Bằng

Email: [email protected]

Địa chỉ: Xã Bắc Sơn – Thuận Bắc – Ninh Thuận