Trường tiểu học Xóm Bằng tổ chức hoạt động Kỉ niệm 20/11/2014