• z2186695870941_32b46e05cb06319793ff5d40de068efd_e48e95e33a
Tin nổi bật
Tin nổi bật
THÔNG BÁO V/v Xét hợp đồng viên chức tại trường Tiểu học Xóm Bằng  Năm học ...
  THÔNG BÁOV/v Xét hợp đồng viên chức tại trường Tiểu học Xóm Bằng Năm học 2021 - 2022     Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;Căn cứ Luật số 52/ 2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật Viên chức;Căn cứ Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019 luật giáo dục năm 2019;Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 8